fbpx

Halmstad ur ett handelsperspektiv

Halmstad växer och staden planerar för en folkmängd om 150 000 invånare år 2050. Det är en tydlig vision som inkluderar förtätningar och expansion. Det finns idag tre större handelcentrum i stan – Flygstaden i väster, City som är beläget vid Nissan och Stenalyckan och Hallarna som vuxit samman i öster precis beläget vid E6. Det finns flera industriområden och företagsklimatet är gott. Vill du driva företag i Halmstad? Vi hjälper dig med dina lokaler!

Halmstad – geografiskt perfekt!

En viktig knutpunkt mitt i en av av Norra Europas viktigaste sträckor

Beläget på pendlingsavstånd från många stora orter ligger Halmstad strategiskt perfekt på kartan. Staden ligger mitt i en av norra Europas viktigaste sträckor mellan Oslo och Hamburg, tillsammans med Göteborg, Malmö och Köpenhamn. I samma region finns sammanlagt ca sex miljoner invånare och en tredjedel av Skandinaviens industriproduktion. Här utgör Halmstad med sina 100 000 invånare en viktig knutpunkt. Något som även tagits med i beräkningarna när man förlade förbindelsen till Grenå i Danmark i här där det geografiska läget öppnat upp för ett rikt och varierande hamnliv. Här finner du stora fullservicehamnar och små välutvecklade småbåtshamnar. Färjorna till Grenå transporterar såväl turister som lastbilstransporter. Södra infarten från E6 planeras för att sammanbinda motorvägen med hamnen.
I Halmstad sammanstrålar E6 med andra riksvägar och järnvägar och räknas såväl som egen destination som omstigningsstation för vidare resor mot bl a Växjö, Kalmar, Jönköping och Hässleholm. I och med tunneln i Hallandsåsen har förbindelserna mellan södra Skåne och Halland förbättrats och möjliggjort snabbare resor och transporter i regionen. Som knutpunkt för infrastrukturen skapas ett nytt Resecentrum på stadens östra sida. Här har man byggt en regionbussterminal, hållplatser för lokalbussar samt en gångbro till järnvägscentralen för att knyta samman dessa.

Halmstad City Airport är en fullvärdig internationell flygplats som erbjuder ett stort antal dagliga avgångar till Bromma och säsongsvis även direktcharter.

Näringslivet frodas i Halmstad

En plats för många små och medelstora företag

Näringslivet i Halmstad har många små och medelstora företag. Till de största arbetsgivarna räknas kommunen, Försvarsmakten, Högskolan, Servera, Albany International och Getinge Sterilisation. Handeln och turistnäringen är två andra stora sektorer i staden. Kommunen strävar efter att det ska vara enkelt att starta verksamheter och driva företag. Många näringsidkare, politiker och tjänstemän deltar i det återkommande arrangemanget Guldmorgon som möjliggör nätverkande, informationsspridande och insikter i Halmstads företag och företagsklimat. Kommunens företagsinkubator heter HighFive och erbjuder en start- och tillväxtmiljö för innovations- och tillväxtföretag.

Högskolan i Halmstad är ett populärt lärosäte med brett utbildningsutbud och framstående forskning, främst inom informationsteknologi, innovationsvetenskap, hälsa och livsstil.

Sommarstaden

Staden som fördubblas sommartid – men som också växer året om!

Tack vare kustläget har Halland ett milt vinterklimat och sommartid fördubblas befolkningen av turister som lockas till de populära stränderna bland annat. Stadskärnan består främst av låga tegel- och korsvirkeshus med charmiga stråk vars rötter sträcker sig till medeltiden och där riksintresset är högt gällande kulturmiljövård. I stadsbilden har blandats in moderna byggnader och bostadsområden i takt med att staden expanderat. Prognoser säger att Halmstad år 2050 har 130 000 invånare och staden planerar därefter, faktum är att man planerar för hela 150 000 invånare. Förtätningar av staden planeras i flera stadsdelar för att ge plats åt nya bostäder, hotell, komplettering av service, nya broar över Nissan och vistelseytor där kulturen får en viktig roll.

Utöver detta är Halmstad en cykelstad som vunnit pris som detta vid ett par tillfällen. Cykelnätet är väl utvecklat med välanlagda cykel- och supercykelstråk samt andra flitigt använda cykelvägar.

Ta dig hit – och härifrån!

Restider med tåg eller buss

Falkenberg, Laholm, Värnamo, Båstad – ca 20 min
Varberg, Ängelholm – ca 30 min
Helsingborg, Kungsbacka – ca 60 min
Lund, Gislaved, Växjö, Göteborg – ca 90 min
Malmö – ca 2 timmar
Köpenhamn – ca 2,5 timmar

med flyg

Bromma – ca 1 timme

Halmstads kommun

Näringsliv

På Halmstads kommuns hemsida finner du det mesta du behöver gällande att driva, etablera och starta företag i Halmstad. Här finner du nyheter, får tips och idéer och hjälp att komma vidare!

Den här länken tar dig till Halmstads Näringslivs hemsida! 

INTRESSEANMÄLAN
______

För att på bästa sätt kunna hjälpa dig, ber vi dig fylla i formuläret så komplett som möjligt. Vi återkopplar sedan till dig!