fbpx

Bostadsmarknaden i Halmstad

Det finns gott om större och mindre fastigheter att äga i stadens olika bostadsområden. Halmstad växer och staden planerar för en folkmängd om 150 000 invånare år 2050, medan prognoserna talar för en befolkning om 130 000 invånare. Det är oavsett en tydlig vision som inkluderar förtätningar och expansion. Vill du vara en del av Halmstads hyresbestånd och därmed en del av bostadsmarknaden? Vi hjälper dig med dina fastigheter!

Bostadsmarknaden i Halmstad

En expansiv bostadsmarknad

Det har byggts bostäder i rasande takt i Halmstad och det pågår en förtätning av många av stadens befintliga delar samt planeras och projekteras för stadens kring- och ytterområden. 2020 fick Halmstad 455 nya lägenheter, varav de flesta var hyresrätter, och alla producerade bostäder är i princip uthyrda eller sålda när de färdigställts. Det motsvarar 4,4 lägenheter per 1000 invånare och det räcker inte. 80% av bostäderna i kommunens flerbostadshus är hyresrätter. Bostadsmarknaden i Halmstad präglas av bostadsbrist med ett underskott på bostäder i både centralorten och i länet som stort. Prognosen visar att det fram till år 2032 kommer att färdigställas 11 900 bostäder. I Falkenberg och Hylte råder balans enligt kommunerna, även om här saknas mindre lägenheter för unga. I Halmstad fanns 1075 studentbostäder 2019.

Bostadspriser

En avvaktande marknad tar vid efter en lång tid av stigande priser

Det genomsnittliga huspriset (permanentbostad) 2021 var enligt SCB 4 240 000 kr. Prisutvecklingen i Halmstad var mellan 2020-2021+15%. Sett under en tjugoårsperiod ligger ökningen på 301% varav den största procentuella ökningen skett under de senaste 10 åren (216%). En kraftig ökning skedde under pandemin med ca 20% ökning, något som börjar falla tillbaka under 2022. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för både villor och bostadsrätter var 2022 ca 34 100 kr. Prisutvecklingen har då varit negativ under året, mer för villor än för bostadsrätter. Optimismen från våren vänder och boprisförväntningarna är rekordlågt i september, för att sedan försiktigt vända uppåt igen i oktober. Att marknaden är osäker råder det ingen tvekan om hösten 2022 då inflationen skjutit fart, boräntan höjts och elpriserna nått rekordnivåer. Utbudet på bostadsmarknaden är stort men intresset för att köpa avvaktande.

Befolkningsutveckling

Halmstad är en tillväxtort med ett attraktivt läge på västkusten.

Åren 2009-2019 ökade folkmängden med ca 11 400 personer (13%) varefter takten saktat av lite. Vid slutet av år 2021 låg befolkningsmängden på 104 573 personer. Flyttnettot för 2021 var 581 personer, födelseöverskottet 218 personer, vilket tillsammans ger ett plus på 819 personer. Staden har de senaste fem åren haft ett minskat flyttningsöverskott och ett minskat invandringsöverskott. Kommunen själva planerar för en befolkning om 150 000 invånare år 2050, men enligt en studie från Sweco ligger prognosen istället kring 130 000 personer.

Här kan du läsa mer om Halmstad som stad! 

Halmstads kommun

Leva, bygga och bo

På Halmstads kommuns hemsida finner du det mesta du behöver gällande att leva, bygga och bo i Halmstad!

Det här är en länk till Halmstad kommuns hemsida för att Leva och bo!

Intresseanmälan

För att på bästa sätt kunna hjälpa dig, ber vi dig fylla i formuläret så komplett som möjligt. Vi återkopplar sedan till dig!