fbpx

Bostadsmarknaden i Halmstad

Bostadsmarknaden är het i Halmstad! Det finns gott om större och mindre fastigheter att äga i stadens olika bostadsområden. Halmstad växer och staden planerar för en folkmängd om 150 000 invånare år 2050. Det är en tydlig vision som inkluderar förtätningar och expansion. Vill du vara en del av Halmstads hyresbestånd? Vi hjälper dig med dina fastigheter!

BEFOLKNINGSUTVECKLING
______

Halmstad är en tillväxtort med stark befolkningstillväxt.

Under de senaste 10 åren har folkmängden ökat med ca 11 400 personer (13%) och uppnår år 2020 runt ca 102 500 personer. 2018 ökade invånarantalet med 1516 personer och Halmstad Kommun planerar för en befolkning om 150 000 invånare år 2050.

Antal bostäder i Halmstad 2018 SCB

BOSTADSMARKNADEN
______

En expansiv bostadsmarknad

Det byggdes bostäder i en rasande takt i Halmstad 2018, och det pågår idag en förtätning av många av stadens befintliga delar. Det planeras och projekteras för stadens kring- och ytterområden. 2018 fick Halmstad 484 nya lägenheter, varav de flesta var hyresrätter. Alla producerade bostäder var i princip uthyrda eller sålda när de färdigställts. Detta räcker inte och trots behovet ser trenden ut att vända med färre bostäder kommande år. Bostadsmarknaden i Halmstad präglas av bostadsbrist med ett underskott på bostäder i både centralorten och i länet som stort. I Falkenberg och Hylte råder balans enligt kommunerna, även om här saknas mindre lägenheter för unga. I Halmstad fanns 1075 studentbostäder 2019.

Bostadsstatistik Halmstad SCB

BOSTADSPRISER
______

Ökad optimism präglar staden vid starten av 2020

Det genomsnittliga huspriset (permanentbostad) 2018 var enligt SCB 3 201 000 kr. För fritidshus var den siffran 2 855 000 kr, vilket speglar att många stugor är vinterbonade och används året runt. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för både villor och bostadsrätter var 2019 ca 26 800 kr, med en prisutveckling på ca 6,9%. I början av 2020 konstaterar bostadssiten Hemnet en stabil marknad där bostadsköparna förväntar sig stigande priser under året. Faktorerna som talar för detta är ett minskat utbud på en marknad där försäljningarna går snabbt samt en ökad optimism på bostadsmarknaden.

HALMSTADS KOMMUN

Leva, bygga och bo

På Halmstads kommuns hemsida finner du det mesta du behöver gällande att leva, bygga och bo i Halmstad!

Det här är en länk till Halmstad kommuns hemsida för att Leva och bo!