fbpx

Så här arbetar vi med dataskydd och GDPR

Din information är trygg hos oss!

Vi värnar om din integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

När du kontaktar oss i olika frågor och ärenden, via webbformulär, e-post eller via telefon och genom möten, kan det hända att vi registrerar dina uppgifter. Vi gör detta för att vi har ett berättigat intresse av att kunna ge dig bästa möjliga service. (Vi är vi som arbetar på Industriförmedling och du och våra kontaktuppgifter finner du här)

Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t ex skulle vi aldrig få för oss att sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är närsomhelst välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 

Vi som behandlar dina personuppgifter

Industriförmedling ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och kontaktas på följande vis
-via e-post info@industriformedling.se
-via kontoret på Storgatan 25, 302 43 Halmstad – dit du kan skicka brev eller besöka oss

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Bilder, ljudupptagningar kan också vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och t ex IP-nummer är personuppgifter om de kopplas till fysiska personer.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Ta del av vår registerförteckning genom att maila oss och be om den i sin helhet.

 

Sammanfattningsvis gäller följande:

När du kontaktar oss i olika frågor och ärenden, via webbformulär, e-post eller via telefon och genom möten, kan det hända att vi registrerar dina uppgifter. Vi gör detta för att vi har ett berättigat intresse av att kunna ge dig bästa möjliga service. Vi samlar uppgifter till;

– intresseregistret då du meddelat att du är intresserad av att få information om nya fastigheter och lokaler på marknaden,
– budförteckningen då du medverkar i en budgivning,
– mäklarsystemet för att du ska kunna genomföra köp, försäljningar och få din fastighet/lokal värderad. Även när det gäller uppgifter till en eventuell framtida förmedling lagras dessa för att kunna hjälpa dig senare.
– reavinst/förlustberäkningen av din försäljning,
– visningslistan då du visat intresse av att se fastigheten, dels av säkerhetsskäl och för att meddela eventuella förändringar, dels för att kunna följa upp,
-mäklarloggen där vi noterar alla kontakter och händelser i en affär.
-att utveckla och kvalitetssäkra vår tjänst för att denna ska bli bättre för dig och andra.
-tävlingar och event för att du ska kunna medverka.
-marknadsföring av bostäder och företaget i sociala media, hemsida, blogg etc.

Vi samlar in relevanta uppgifter för att  kunna ge dig god service med det du vill ha hjälp med, såsom; namn, telefonnummer, e-post, adress | specifika önskemål om fastigheter/lokaler du söker/i förekommande fall kopplas du också till tidigare intressanta fastigheter | bilder och fullständig information om din fastighet från olika instanser som är relaterade till försäljning och marknadsföring när du vill sälja fastigheten, samt för att marknadsföra företagets tjänster | personnummer vid köp, försäljning och värdering samt ID-kontroll enligt lagkrav | försäljningsrelaterade intäkter och kostnader i samband med reavinst/förlustberäkning | inkomst och konto/låneuppgifter när du säljer, budar på eller köper fastighet | kommunikation i form av minnesanteckningar och mail som rör uppdraget/förmedlingen | om du varit på visning och det i närtid dyker upp en liknande bostad i närområdet | e-post sparas under max 24 månader för att kunna gå tillbaka i konversationen och inhämta relevant information, dock raderas mail med känslig information så snart den överförts till ett annat system |

 

Från vilka källor inhämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån den tjänst du kontaktat oss för kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande
1) Adress- och telefonuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt och kompletta kontaktuppgifter till dig (T ex Hitta.se)
2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
3) Uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte
4) Uppgifter från Lantmäteriet och olika bostadsrättsföreningar, samfälligheter, myndigheter etc
5) Samarbetspartners som t ex advokater, kronofogden, begravningsentreprenörer och andra

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med
1) Marknadsföring – print och distribution, webbyrå, fotografer och stylister.
2) IT-tjänster – företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.
3) Utveckling – marknadsundersökningsföretag
4) Samarbetspartners – besiktningsföretag

När dina personuppgifter delas sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (se registerförteckningen). Vi har skriftliga avtal genom vilka våra personuppgiftsbiträden garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och begränsningar avseende internationell överföring av personuppgifter.

Vi delar även dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi inte styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är
1) Banker (för att hantera köp och försäljning av fastigheter/lokaler, delta i budgivningar etc)
2) Statliga myndigheter (polis, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om vi hjälper dig med en deklaration/reavinst-förlustberäkning.
3) Tjänsteleverantörer såsom t ex HEM, EON (för att kunna ge dig god service)

När vi delar personuppgifter med dessa företag gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter som så begär detta.

Boneo

När du gör en intresseanmälan på ett objekt eller anmäler dig till en av våra visningar öppnas ett konto åt dig på boneo.se. Detta görs för att Boneo ska kunna skapa en bevakning och skicka information till dig om liknande bostäder till salu.

När du klickar på ”Se liknande bostäder hos Boneo.se” och fyller i dina personuppgifter skickas uppgifterna till Boneo som delar uppgifterna med oss i syfte att lägga till dig i intresseregistret för att kunna vara dig behjälplig med köp eller försäljning av en bostad. Grunden för behandlingen är en intresseavvägning för att tillgodose vårt intresse av att marknadsföra oss och vår verksamhet.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid hantera dina personuppgifter lokalt och inom EU/ESS.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inga personuppgifter längre än nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om detta i registerförteckningen.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till tillgång: Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och du kan närsomhelst begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag där det står angivet vilka personuppgifter vi samlat om dig och varför.

 

Rätt till rättelse:

Du kan alltid begära att dina personuppgifter rättas och kompletteras i det fall uppgifterna är felaktiga.

 

Rätt till radering:

Du kan begära radering av personuppgifter som behandlar dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för vilka de samlats in och behandlats, ditt berättigade intresse och skäl för invändningar väger tyngre än vårt, personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
Vi kan ha rätt att neka din begäran i de fall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter (gällande rådande bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättlagstiftning, konsumenträttlagstiftning, fastighetmäklarlagstiftning etc) Skulle vi vara förhindrade att radera uppgifterna kommer vi istället att blockera personuppgiften att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
När uppgifterna är raderade kan vi inte återskapa dem.

 

Rätt till begränsning och viss typ av behandling:

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt slippa direktmarknadsföring och att invända dig mot all behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning.

 

Rätt till dataportabilitet:

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på antingen ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal har du rätt att begära att få uppgifterna du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k dataportabilitet). En förutsättning för detta är att den är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

 

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för identifikation eller om det finns ett annat beaktningsvärt skäl.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vår datapolicy reglerar hur vi hanterar våra datorer, lösenord, program, nätverk, server etc.

 

Vad innebär det att Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Kontakta oss! Vi är ett litet företag med snabba kontaktvägar och vi värnar alla om din integritet. Då når oss info@industriformedling.se eller 035 15 61 55.

Vi kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen.

 

Din information är trygg hos oss

Våra servrar är krypterade och skyddade av lösenord som byts regelbundet.

Säkerhetskopiorna på servrarna raderas med jämna mellanrum för att det inte ska gå att hämta tillbaka raderad information längre än nödvändigt för att samtidigt kunna säkerhetställa att vi kan hämta tillbaka nödvändig information i händelse av en datakrasch.

Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare. Däremot delar vi dina uppgifter vidare till de samarbetspartners vi tillsammans kommit överens om att du vill ha kontakt med, såsom stylist, fotograf, bank etc. Vi delar även din information med de tjänsteleverantörer som behandlar din data för vår räkning, våra sk personuppgiftsbiträden. Med dessa leverantörer har vi avtal som säkerhetställer att de behandlar dina uppgift i enlighet med våra instruktioner och policy.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På Industriförmedling använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Vi kan också komma att använda cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.
Du kan själv styra användningen av cookies genom att justera dina inställningar i din dator, t ex blockering av cookies och genom att surfa inkognito. Tänk på att det då kan försämra din upplevelse av vår sida, t ex genom långa uppladdningstider etc.

Vår sociala policy

Vår sociala policy – Information till dig som interagerar med våra sociala kanaler, som t ex Facebook, (Instagram, Twitter, Pinterest, Google, LinkedIn) och blogg!

Syftet med våra sociala kanaler är att marknadsföra de bostäder vi förmedlar, inspirera våra följare till att trivas hemma, dela med oss av trender och kunskap om bostadsmarknaden. Vi vill låta våra följare lära känna oss och vi vill lära känna våra följare. Vi använder oss av den statistik de sociala kanalerna samlar in om våra besökare för att kunna leverera en bättre tjänst. Denna är helt anonym och går inte att spåra till en specifik användare.

När du lämnar en kommentar eller gör ett inlägg i våra sociala medier så blir detta offentligt.

Vår grundfilosofi är att inte radera några inlägg eller meddelanden från andra, men vi förbehåller oss rätten att ta bort olämpliga inlägg som reklam, hot, pornografi, kränkande åsikter, personangrepp samt personuppgifter eller annan känslig personlig information.

Om du hittar något på vår sida som du anser kränkande är du välkommen att kontakta oss på info@industriformedling.se. Du kan också använda tjänsternas egna funktioner för att anmäla inlägg.

Intresseanmälan

För att på bästa sätt kunna hjälpa dig, ber vi dig fylla i formuläret så komplett som möjligt. Vi återkopplar sedan till dig!