fbpx

MINDRE JORD OCH SKOGSBRUK UTANFÖR ÅLED!

Fd kvarnfastighet utanför Åled med tillhörande jord, skogsfastighet med jakträtt!

SNABBA FAKTA

UTGÅNGSPRIS:........ 5 200 000 kr

ADRESS:........ Kvarnen 309

FASTIGHET:........ HALMSTAD KVARNEN 1:2

TYPKOD:........ 120

AREA:........ 286 kvm

BYGGÅR:........ 1936

TAXEBUNDEN KOSTNAD:........ 25 488 kr/år

FASTIGHETSSKATT/-AVGIFT:........ 6 593 kr

Läs mer om hela försäljningsprocessen i broschyren.

Inget bokningsdatum tillgängligt

Boka din personliga visningstid. Säljaren undanber sig spontanbesök.

Vänligen respektera säljarens önskemål om att all kontakt sker genom ansvarig mäklare.

broker

Kontakt | Fastighetsmäklare

ANDRÉAS ANTE NILSSON

073-1499501
ante@industriformedling.se

BYGGNADSFAKTA

Endast 1 km från Åleds skola finner vi en mycket spännande jord- och skogsfastighet om drygt 19 hektar med stor utvecklingspotential! Placeringen i Lyngadalens lövskogsmiljö är mycket vacker och dess delvis kuperade mark erbjuder en riklig jakt på dovhjort, rådjur och vildsvin. Komplementsbyggnader finner vi i form av en fd kvarnbyggnad, litet uthus/garage, stallbyggnad i enklare skick samt en delvis renoverad fd kvarnmästarbostad, som av nuvarande ägare använts som jaktstuga och fritidsbostad. Delar av marken är idag utarrenderad, men tillgänglig för köpare.

FASTIGHETSBESKRIVNING

Fastighetens areal är enligt fastighetsutdraget på 19,25 hektar fördelat på 9 ha skogsmark, 9 ha åkermark samt 1 h betesmark.
Det är totalt 6 st fastigheter som är samtaxerade:
Halmstad Kvarnen 1:2, 67.110 kvm
Halmstad Kvarnen 1:3, 47.080 kvm
Halmstad Kvarnen 1:4, 1.850 kvm
Halmstad Ättarp 3:13, 13.010 kvm
Halmstad Ättarp 3:14, 59.470 kvm
Halmstad Ättarp 3:15, 3.990 kvm
Summa areal: 192 510 kvm

Taxeringsvärde:
Markvärde: 2 385 tkr
Taxering genomförd: 2020 Byggnadsvärde: 751 tkr
Summa taxvärde: 3 136 tkr

De ca 9 hektar skogsmark består av ek och lövskog med hög tillväxt på fastighetens högmarker, granskog har gallrats bort

Betesmarken och åkermarken är idag utarrenderad men kan av en ny ägare disponeras i sin helhet. Gårdsstöd utgår i fem blockenheter och gårdsstödet överlåtes på ny ägare i samband med fastighetens försäljning

Lyngabäcken ringlar sig vackert utmed byggnaderna och länsstyrelsen har godkänt att rensa och återställa kvarndammarna utmed bostadshus. Vid gamla kvarnbyggnaden är det byggt en laxtrappa så att fisken kan vandra. Broarna över Lyngabäcken är nybyggda. Länsstyrelsen har redovisat bestånd av laxöring, lax och signalkräfta. Fiskerätten är enskild och tillhör fastigheten Ättarp 3:15. Fastighetens vatten ingår i Nissans fiskevårdsområde

Stora Flockar av dovvilt betar frekvent på marken tack vare god tillgång till föda och skydd i skogen. Delar av marken är mycket kuperad vilket medför en fantastisk jakt

Under senare år har en ny, singellagd väg anlagts för att undgå att som tidigare, köra igenom grannfastigheten för att nå byggnaderna

Den fd kvarnmästarbostaden som uppfördes 1936 har delvis renoverats av nuvarande ägare och har användargraden har varit sparsam genom åren och standarden är av enklare slag. Boarean är i fastighetsutdraget upptagen till 103 kvm samt 77 kvm biarea

Fastigheten förvärvades 2016 av nuvarande ägare

BYGGNADSFAKTA FD KVARNMÄSTARBOSTADEN

Byggnad i 1/2-plan med källare

TEKNISK BESKRIVNING

Grund: Källare
Stomme: Trä
Tak: Plåt
Fönster: 2-glas samt 1-glas
Fasad: Trä / Eternit

UPPVÄRMNING/VENTILATION/VA

Vattenburet värmesystem, kombipanna olja/ved
Självdrag
Enskilt vatten, grävd grunn
Enskilt avlopp, septitank

INTERIÖR BESKRIVNING

Entréplan med badrum, vardagsrum samt kök och matplats
Badrummet har renoverats av nuvarande ägare

Övre plan med två sovrum.

EXTERIÖR BESKRIVNING

Singellagda ytor utmed komplementsbyggnaderna

BYGGNADSFAKTA FD KVARNBYGGNADEN

Till viss del är ursprunglig kvarninredning med stenar etc delvis bevarad. Kulturbyggnad som troligtvis är uppförd under 1800-talet. Damm och dammfäste fördärvades 1956 av en översvämning och kvarnen har sedan dess ej varit i bruk

BYGGNADSFAKTA STALLBYGGNAD

Enklare byggnad med stomme av trä med betonggolv. En öppen yta på nedre plan samt höloft på övre plan

ÖVRIGT

Fastigheten säljs med friskrivningsklausul.

BILDER

DOKUMENT ATT LADDA HEM

NÄROMRÅDET

INTRESSEANMÄLAN
______

Hittar du inte det du söker? Fyll i dina önskemål i formuläret så återkommer vi till dig så snart vi får in något vi tror kan vara av intresse!