Industriförmedling SFS logotyp
INDUSTRIFÖRMEDLING GER TRYGGHET! • Som medlemmar av Mäklarsamfundet får vi snabbt information om alla viktiga förändringar och nyheter på marknaden • Som medlemmar av Mäklarsamfundet är vi ansvarsförsäkrade till skydd för köpare och säljare • Genom fortlöpande utbildning håller vi oss à jour med nya lagar, skatteregler mm INDUSTRIFÖRMEDLING är fria och obundna! Industriförmedling SFS AB är ett privat företag, helt fristående från banker, finansieringsinstitut och fastighetesbolag. I en affär medverkar vi som förmedlare. Därför kan industriförmedling SFS AB vara neutrala och opartiska. Vi fungerar som konsulter både till fastighetsägare/ fastighetsköpare och hyresvärdar/hyresgäster, för att uppnå bästa resultat för båda parter!
1 2 3 4